BUITENVOORDE

BUITENVOORDE

BUITENVOORDE

BUITENVOORDE

Buitenvoorde is gelegen in het plangebied Vlietvoorde; een groene verbindingszone tussen het duingebied langs de kust en het Groene Hart. Het bijzondere, natuurlijke karakter van het gebied is uitgangspunt in de planontwikkeling. Het plan Buitenvoorde is ontworpen als een landschap waarin tien bijzondere, architectonische villa’s zijn geplaatst. Het wordt een woon- en verblijfsmilieu met een hoge natuurwaarde en een sterke verbinding met de cultuurhistorie. 

LOCATIE LEIDSCHENDAM-VOORBURG
OPDRACHTGEVER BLAUWHOED
LANDSCHAPSONTWERP ANDREW VAN EGMOND
AANNEMER NIERSMAN, VOORSCHOTEN 
CONSTRUCTEUR NVT
VISUALS AENF VISUALS
BUITENVOORDE HORI_01
BUITENVOORDE HORI_02

De tien villa’s staan vrij in het veld, met groene overgangen tussen privé- en openbaar gebied. De lange zichtlijnen op het omliggende groen, het kasteel Duivenvoorde en de voormalige buitenplaats Noorthey maken dat het woonmilieu aanvoelt als een organisch ontworpen geheel.

Ruimte voor individuele wensen en energieneutraal wonen
Uitgangspunt voor de architectuur is een ‘familie’ van villa’s met een grote mate van vrijheid voor de bewoners om hun individuele woonwensen te realiseren. Dit vraagt om een sterk kader. Om dit te bewerkstelligen hebben we een kavelpaspoort ontworpen dat zowel een sterke samenhang genereert als voldoende ruimte voor de individuele wensen van de bewoners. Zo ontstaan er tien unieke, individuele woningen met een grote mate van samenhang in uitstraling.

BUITENVOORDE VERTI_01
BUITENVOORDE SQUARE

De villa’s refereren qua vorm aan boerderijen en schuren uit de omgeving en sluiten qua architectuur aan op de omgeving dankzij het gebruik van natuurlijke materialen, zoals vergrijsd hout, zachtgele of grijze baksteen en dakpannen van lei. De woningen worden energieneutraal opgeleverd (EPC=0). Aanvullend kunnen bewoners er zelf voor kiezen om door middel van extra maatregelen hun woning ‘nul-op-de-meter’ te maken.

Buitenvoorde zet de toon voor verdere ontwikkeling Vlietvoorde
De ontwikkeling van plan Buitenvoorde zet de toon voor de ontwikkeling van de andere locaties in Vlietvoorde. De voorheen aanwezige glastuinbouw wordt vervangen door een groene, open, inrichting waar op bepaalde locaties passende woningbouw wordt mogelijk gemaakt.

Gezinsvilla
woon werkvilla 1
Vooraanzicht Buitenvoorde kf