Phoenixhof Haarlem 1

Phoenixhof

Fysieke en sociale verbinding

Het plangebied ligt geïsoleerd in het centrum door de barrièrewerking van enkele belangrijke “verbindingen”, zoals het spoor, het Spaarne en enkele wegen. De opgave die we ons stelden was om het gebied met zijn toekomstige bewoners te verknopen met de omgeving, zowel fysiek als sociaal en de bewoners een eigen herkenbare plek te geven in dit deel van het centrum.

Phoenixhof verbind fysiek èn sociaal en geeft de bewoners een eigen herkenbare plek
Phoenixhof schema 1
Phoenixhof schema 2
Phoenixhof schema 7

Woonhof, een bindend woonmilieu

De oplossing is gevonden in het creëren van een “bindend” woonmilieu door het creëren van een woonhof. Het hof trotseert de negatieve effecten van een aantal langs het plangebied lopende verkeersaders. Het bouwblok reageert met zijn randen op de omgeving en nestelt zich er in.

Phoenixhof foto maquette Phoenixhof
Phoenixhof foto 2 maquette Phoenixhof

Nieuwe wandel-/fietsroute

In aansluiting op een nieuwe fietsbrug over de Kloppersingel is een nieuwe fiets-/wandelroute onder het spoor ontworpen die Haarlem-Noord verbind met het oostelijk deel van het centrum en rechtstreeks met De Kring. De route is zodanig gesitueerd dat het Phoenixhof mede wordt ontsloten en verankert. De route verlevendigd hiermee het hof maar ontsluit ook de gehele buurt voor een groter gebied. De basisschool als bron van levendigheid en spil voor het sociale leven van de buurt/wijk wordt hierdoor versterkt.

Phoenixhof Phoenixhof Haarlem 4
Phoenixhof schema 4
Phoenixhof schema 6
Phoenixhof schema 3

Het woonvolume reageert met zijn vorm op de randen.

Zuidzijde: De Parklaan is verlegd ter hoogte van de school De Kring om uitbreiding van de school en het schoolplein mogelijk te maken. Tezamen met de nieuwe fietsroute onder het spoor wordt hiermee de bron van levendigheid en de spil voor het sociale leven van de buurt/wijk versterkt.

Westzijde: Aan de Phoenixstraat komen vrije kavels, waarbij in maat en schaal aansluiting wordt gezocht met de bebouwing rond het Ripperdapark.

Noordzijde: Het HAL-gebouw komt als een bijzonder object vrij in de ruimte te staan.

Oostzijde: Het Spaarne rijgt, als kilometers lang snoer, het hotel, de kantoren en de uitbreiding van De Kring aan haar gevarieerde ketting van diverse functies en volumes.

Phoenixhof Phoenixhof Haarlem 2
Phoenixhof Phoenixhof Haarlem lichter

Kantoorlocatie Gonnetpark

De strook met kantoren is gedacht ten zuiden van het spoor. Een “kantorenwand” ten noorden van het spoor zou de barrièrewerking van de weg en het spoor en daarmee de scheiding tussen noord en zuid alleen maar versterken. Door deze wand over het spoor heen te tillen wordt noord, inclusief het bolwerk, visueel over het spoor heen getild. Andersom vormt het groen van het bolwerk de “tuin” voor de kantoren langs het spoor. Deze kantorenlocatie verdient met recht, vanwege de grootte van de “tuin”, de naam Gonnetpark.

Info

Opdrachtgever
Prijsvraag
Ontwerp
Jenny van Heeringen en Rindert Gerritsma
Locatie
Haarlem
Periode
2007

Gerelateerde projecten

TOMMY Beeld D 1 1

See me, feel me, touch me, heal me

Who Cares, prijsvraag Oosterparkwijk Groningen

Tommy staat voor een zinnenprikkelende en fluïde leefomgeving. Door het verbinden van plekken op elke schaal ontstaat een leefomgeving met diffuse grenzen waarbij binnen en buiten, privé en openbaar, vanzelfsprekend en vloeiend in elkaar overgaan.

05 Ijmuiden verd CF067697 V3

50 appartementen met zorg

IJmuiden

Het U-vormige wooncomplex aan de Trompstraat in IJmuiden combineert wonen en zorg in één gebouw.