TOMMY Beeld D 1 1

Diffuus landschap

Het erf 1

Dorpse verbondenheid

Bentwoud golfgebouw aanzicht

Zinnenprikkelende architectuur

ZILT is de overgang van zoet naar zout. Zoet en zout verbonden tot ZILT. Verbinding is ook wat ons werk kenmerkt. Het ontwerpen van plekken en ruimten zowel binnen als buiten en op elke schaal en deze naadloos met elkaar verbinden is kenmerkend voor onze ontwerpen.

Uitgelicht

Diffuus Landschap

Tommy, See me, feel me, touch me, heal me

Tommy staat voor een zinnenprikkelende en fluïde leefomgeving. Door het verbinden van plekken op elke schaal ontstaat een leefomgeving met diffuse grenzen waarbij binnen en buiten, privé en openbaar, vanzelfsprekend en vloeiend in elkaar overgaan. Een verrassend en diffuus landschap waarin mensen verleid worden in beweging te komen, elkaar te ontmoeten, toegankelijk voor iedereen.

Lees meer
TOMMY Beeld D 1 1
“Door het naadloos verbinden van plekken ontstaat een leefomgeving waarbij binnen en buiten, prive en openbaar, straat en buurt vanzelfsprekend en vloeiend in elkaar overgaan.”

Dorpse verbondenheid

Het Dorpse Erf

Met elkaar delen de bewoners van Het Dorpse Erf de wens om hun woonomgeving naar eigen inzichten mooi, schoon en veilig te houden. Sociale interactie en verbondenheid wordt hierdoor gestimuleerd. We geloven dat als mensen prettig wonen ze gelukkiger zijn en meer betekenen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.

Lees meer
Het erf 1
“Prettig wonen houdt niet op bij de eigen voordeur. Ons doel is het ontwerpen van een leefomgeving die verbindt, fysiek, mentaal en sociaal.”

Gebouw als speelobject

Speeltuingebouw Zaandammerplein Amsterdam

Bij elk project creëren we een maximum aan gebruikswaarde, interactie en beleving. Het speeltuingebouw is daar een goed voorbeeld van. Het dak is door een brede trap verbonden met het plein waardoor het er onderdeel van wordt en een fijne plek om te spelen. Tegelijkertijd wordt de trap een tribune en het plein het podium. Door de toevoeging van de brede, luie trap wordt het dak en de trap onderdeel van het speelplein en daarmee het gebouw tot speelobject.

Lees meer
Speeltuingebouw 6 Hres
“We zetten onze creativiteit in om bij elk project het maximum aan gebruikswaarde, beleving en interactie te realiseren.”

Sculpturaal baken aan het IJ

De Westerkeersluis Amsterdam

Als een baken ligt het bedieningsgebouw op de kademuur die overgaat in het bruggenhoofd. Door de vormgeving manifesteert het kleine gebouw zich als een opvallend object, zichtbaar vanuit de weide omgeving. De vorm is ‘geslepen’ door vereisten van programma, zichtlijnen, het openen van de brug en de kaders van het bestemmingsplan. Om de monolithische sculpturale vorm te benadrukken zijn de gevels bekleed met een rubberachtige polyurethaancoating.

Lees meer
Westerkeersluis header
“In onze ontwerpen hebben we bijzondere aandacht voor het karakter van de plek en de kwaliteiten die op de locatie te vinden zijn.”

Nieuw en oud versterken elkaar

Cultureel Bedrijfsverzamelgebouw Amsterdam

Door aan de achterzijde een nieuwe verdieping toe te voegen en de glazen gevel als een gordijn tussen de bakstenen volumes door te zetten zijn er nieuwe verhuurbare ruimten toegevoegd. Het gebouw wordt op deze wijze niet alleen gerenoveerd maar vooral ook opgewaardeerd en wint daardoor aan betekenis.

Lees meer
“Door een nieuwe tijdslaag toe te voegen wordt het gebouw toekomstbestendig en gelaagd en wint het aan betekenis.”

Van bankgebouw tot hotel

Hotel de Bank Amsterdam

De structuur en het karakter van het voormalig bankgebouw is zoveel mogelijk behouden. In het interieur is de zakelijke en wat koele sfeer van het bankgebouw gecombineerd met warme accenten van hout.

Lees meer
13 Arthotel Dulac 5016 Dm V3